Ettevõttest

Head lahendused sünnivad koostöös!

AKR Ehitusgrupp OÜ on eestimaisel kapitalil põhinev ettevõte,

mis tegeleb ehituse peatöövõtu, ehituse juhtimise, betoonitööde teostamise ja tööjõu rentimisega.

Meie põhilised tegevusvaldkonnad on hoonete ja rajatiste ehitamine ning betoonitööde tostamine. Pakume oma klientidele paindlikku ja konstruktiivset ehitusteenust, väärtustades koostööd kõikidel tasanditel.

Teostame ehitustöid nii Eestis kui ka Soomes. Omame lisaks Eestile ka Soomes tööde teostamiseks kõiki vajalikke litsentse ja tegevuslubasid. AKR grupi ettevõtetes on pidevalt palgal ca 65-80 inimest.

Ettevõtte missioon, visioon ja väärtused on meie tegevuse aluseks.

Oleme pühendunud pikaajalisele äriedule. Tulemuste saavutamiseks loome väärtust klientidele, ettevõttele ja töötajatele. Meie mängureeglid on ausad ning vastutustundliku tegevusega saavutame suurepäraseid tulemusi.

Väärtused

Arukalt; Kvaliteetselt; Rõõmuga.

Väärtused toimivad kompassina nii töötajatele kui äripartneritele, moodustades aluse meie igapäevasele tegutsemisele.

Missioon

AKR Ehitusgrupp OÜ missioon on pakkuda kliendile paindlikku ja kvaliteetset projekteerimise ja ehituse korraldamise teenust, mis tagab klientide pikaajalise rahulolu.

Visioon

Meie visiooniks on Arukad lahendused, Kvaliteetne teostus ja Rõõm tehtud tööst.

Kvaliteet

Tellijat rahuldava lõpptulemuseni jõudmiseks ehituse peatöövõtus või ehituse projektijuhtimises on oluline roll teenuse kvaliteedil. 

AKR Ehitusgrupi tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne ja ettevõte järgib oma tegevuses seadusi, head ehitustava, heakskiidetud standardeid, ehituslikke normatiive ja eeskirju, keskkonna-, tööohutus- ja töötervishoiu nõudeid ning säästva arengu põhimõtteid.

Soovime alati leida oma kliendi vajadustele ja võimalustele vastava ning parima võimaliku ehitustehnilise lahenduse, väärtustada koostööd ning olla ehitusturul usaldusväärne partner.

Töötame läbi väga laia partnerite võrgustiku ning kaasame oma ala tippspetsialiste. Partnerid liituvad meie meeskonnaga projektidepõhiselt. Head spetsialistid töötavad meiega läbi teenuslepingute. Hoides madalaid püsikulusid, suudame pakkuda tellijale konkurentsivõimelist hinda.

Meie tegevusload

  • Ehitamine EEH008386
  • Projekteerimine EEP003235
  • Omanikujärelevalve EEO003416