Järvakandi klaasisorteerimise tehas

Objekti nimi:Järvakandi jäätmeklaasi ümbertöötlemisetehas
Aadress:Saeveski tn 2, Järvalandi vald, Rapla maakond
Tellija:Krynicki Glass Recykling Balti OÜ
Töö:Tehase rajamise ehitustööd (ehitusprojekt, mullatööd, vundamendid, kommunikatsioonid, liitumised, heakord jne)
Valmimisaeg:2014