Vantaa lennujaama betoonitööd (VLK)

Objekti nimi:Asematason allianssi, vaihtoliikennekapasiteetin kehittäminen (VLK)
Aadress:Lentäjäntie, 01530 Vantaa
Tellija:Destia Oy, Etelä-Suomen tulosyksikkö
Töö:Paigalvalutööd
Valmimisaeg:2016

Maht:

  • Saalungitööd 7000 m2,
  • Armeerimistööd 100 t.
  • Betoonivalu 1300 m3